Vanzelfsprekend!? is ontstaan als een burgerinitiatief van Bart van Velzen in 2016

Vanzelfsprekend!? is actief sinds 2016 en in 2018 officieel opgericht als stichting. Vanzelfsprekend!? is een organisatie die door ervaringsdeskundige vrijwilligers wordt gedragen. Zij worden ondersteund en gecoacht door een kleine professioneel team en een bestuur. Samen bepalen zij de koers, vorm en inhoud.

De doelstelling van Vanzelfsprekend!? is om bij te dragen aan de bekendheid van en het begrip voor jonge mantelzorgers. Door jonge mantelzorgers met elkaar in contact te brengen zorgt Vanzelfsprekend!? voor bewustwording en laagdrempelige ondersteuning van jonge mantelzorgers. Met behulp van ervaringsdeskundigen biedt Vanzelfsprekend!? tevens emotionele en praktische ondersteuning.

Vanzelfsprekend!? is voor en door jonge mantelzorgers en werkt met 3 pijlers:

  • Bekendheid en begrip
  • Ontmoeting en ontspanning
  • Helpen en hulp

Over ons

De vrijwilligers bij Vanzelfsprekend!? zijn ervaringsdeskundigen. We noemen ze JMZ-experts. Dit betekent dat zij ervaring hebben in ‘het zijn’ van een jonge mantelzorger en die in kunnen zetten voor meer er- en herkenning van andere jonge mantelzorgers. Daardoor kunnen zij veel beter inspelen op de beleving van jonge mantelzorgers en zorgen voor een laagdrempelig contact.

Kortom: de rol van de ervaringsdeskundigen is cruciaal bij het ondersteunen en verlichten van jonge mantelzorgers in complexe gezinssituaties, omdat zij als geen ander kunnen inzetten op erkenning en herkenning van de doelgroep.

Onze vrijwilligers hebben de zevendelige training ‘Werken met eigen ervaring’ gevolgd, ontwikkeld door Vanzelfsprekend!? en RIBW Brabant.

Ons team

Thuy-Van Nguyen

Coördinator
thuy-van@vanzelfsprekendjmz.nl
06 - 47 487 549

Ella Snijders

Sociaal Werker
ella@vanzelfsprekendjmz.nl
06 - 16 613 236

Marijke van Nistelrooij

Officemanager
marijke@vanzelfsprekendjmz.nl
06 - 44 328 933

Renske van Hirtum

JMZ-expert

Gino Mulder

JMZ-expert

Kasper Overman

JMZ-expert

Puk Groen

JMZ-expert

Remi van Hoof

JMZ-expert

Wouter Spiering

JMZ-expert

Renee van den Broek

JMZ-expert

Sanne van Geene

JMZ-expert

Sjoerd van Roon

JMZ-expert

Jeroen Rovers

Bestuur - secretaris

Jelisa van der Werf

Bestuur - voorzitter

Gert Smit

Bestuur - penningmeester