Professionals

Hoe signaleer je een jonge mantelzorger?

Om jonge mantelzorgers de kans te bieden om gezond en krachtig op te groeien is het belangrijk dat beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn een jonge mantelzorger herkennen en kiezen voor een integrale en preventieve aanpak.

Hoe maken we deze onzichtbare groep met hun verborgen zorgen zichtbaar?

Jonge mantelzorgers zijn veelal een onzichtbare groep en houden hun zorgen vaak verborgen voor anderen. Wat ze doen vinden ze vanzelfsprekend en ze herkennen zich niet in de term mantelzorg. Jonge mantelzorgers zijn net zoals hun leeftijdsgenoten vol in ontwikkeling, maar proberen daarnaast ook de zorgtaken die ze thuis hebben te combineren met school, vriendschappen en werk. Vanwege de soms ingewikkelde thuissituatie lopen ze tegen problemen aan en ervaren ze op latere leeftijd de gevolgen. Je ziet vaak een verstoring in de identiteitsvorming, ze ervaren problemen in het afronden van hun studie of hebben moeite met niet goed aangeleerde vaardigheden om zelfstandig te kunnen zijn.

Wat wij doen voor beroepskrachten

Icon gastlessen

Interactieve gastlessen op scholen

Vanzelfsprekend!? geeft interactieve gastlessen op scholen met als doel meer bewustwording te creëren rondom het thema ‘mantelzorg’. Tijdens deze gastlessen komen jonge mantelzorgers aan het woord en delen zij hun ervaringsverhaal.

Vanzelfsprekend!? heeft een uniek lesprogramma voor scholen ontwikkeld. Dit lesprogramma bestaat uit verschillende modules die samen een coherent geheel vormen. De componenten zijn een gastles per klas en een interactief gedeelte, bestaande uit een talkshow/over de streep voor meerdere klassen en een groepsopdracht voor groepjes van ongeveer vijf leerlingen of studenten.

Icon professional

Presentaties en Workshops

De insteek voor presentaties die Vanzelfsprekend!? verzorgt is nagenoeg gelijk aan die van een gastles, maar richt zich nog sterker op er- en herkenning van en bij jonge mantelzorgers. Stimuleren om beroepskrachten ook naar de omgeving van hun cliënt te laten kijken om zo na te gaan of zich daarin wellicht nog andere jonge mantelzorgers ophouden en hoe zij gesignaleerd kunnen worden.

Tijdens (interactieve) lezingen, talkshows, trainingen en workshops voor beroepskrachten en actieve vrijwilligers in de zorg, welzijn en onderwijs worden ervaringsverhalen uitgewisseld en gaat men in gesprek met JMZ-Experts.

Voorbeelden van signalen bij jonge mantelzorgers van 4 tot 24 jaar

Onderstaand noemen we enkele voorbeelden bij de verschillende signalen die kinderen en jongeren kunnen laten zien. Signalen bepalen niet meteen of het Jonge Mantelzorgers zijn. Het zijn herkenbare punten om het gesprek aan te gaan en de Jonge Mantelzorgers in beeld te krijgen. Signalen bij kinderen en jongeren zijn niet hetzelfde. Herken je signalen en wil je er meer weten over de begeleiding neem dan contact met ons op.

Icon gastlessen

Op school

Concentratieproblemen tijdens de les.

Opvallende daling in schoolprestaties ondanks persoonlijke competenties.

Overprestatie.

Icon sociaal gebied

Op sociaal gebied

Extreem verantwoordelijkheidsgevoel.

Te volwassen gedrag, niet passend bij zijn/haar leeftijd.

Moeite hebben met het onderhouden van sociale contacten of gebrek aan sociale contacten.

Icon emotioneel gebied

Op emotioneel gebied

Laag zelfbeeld.

Het niet (goed) herkennen en aangeven van eigen wensen en behoeften.

Het niet (goed) bewaken en aangeven van eigen grenzen.

Icon psychisch gebied

Op psychisch gebied

Veel stress en spanning. Soms gepaard met psychosomatische klachten.

Ontwikkelen van psychische stoornissen zoals angst-, stemmings- en eetstoornissen.

Veel last van somberheid.