CHILLEN

Eens per maand is er een ontmoetingsbijeenkomst in de vorm van een chill-avond. Jonge mantelzorgers wisselen ervaringen en advies uit in een informele setting waarin ontspanning en ontmoeting centraal staan. We starten altijd met gezamenlijk koken en eten. Soms is er een thema zoals karaoke of spelletjes.

CHILLEN KIDS

Een middag voor Jonge Mantelzorgers van 8 tot 12 jaar. Deze middag staat altijd in het teken van ontspanning en ontmoeten. Even zorgeloos spelen of knutselen.

SKILLS

Op een skills avond is er meestal een professional die op zijn of haar vakgebied een avond verzorgd. Dit zijn thema's die vaak spelen bij jongeren. Voorbeelden zijn: prestatiedruk onder jongeren, autisme, rouwverwerking, dilemma donderdag. De onderwerpen worden door de JMZ-ers zelf aangedragen. Net als de chill-avond starten we met koken en eten en na afloop is er tijd om samen te chillen.

BEKENDHEID EN BEGRIP

Vanzelfsprekend!? zet zich in voor een groter bewustzijn van en voor jonge mantelzorgers door het inzetten van verschillende activiteiten.

SAMENWERKEN MET SCHOLEN

Vanzelfsprekend!? geeft interactieve workshops en gastlessen met als doel om bewustwording te creëren rondom het thema ‘mantelzorg’. Tijdens deze workshops en gastlessen komen jonge mantelzorgers aan het woord en delen zij hun ervaringsverhaal.

Vanzelfsprekend!? heeft een lesprogramma voor scholen ontwikkeld. Dit lesprogramma bestaat uit verschillende modules die samen een coherent geheel vormen. De componenten zijn een interactief gedeelte, bestaande uit een talkshow/over de streep voor meerdere klassen, begeleide groepsopdracht voor groepen van ongeveer vijf leerlingen of studenten, en een gastles per klas.

CAMPAGNES

Vanzelfsprekend!? zet zich in voor een groter bewustzijn van en voor jonge mantelzorgers. Samen met hen worden marketingcampagnes ontwikkeld waarin steeds het begrip ‘jonge mantelzorger’ centraal staat, waarin niet alleen andere (onbewuste) jonge mantelzorgers zich kunnen herkennen, maar ook hun naasten en betrokken professionals. ‘Onbewust’ staat tussen haakjes, want menige jonge mantelzorger weet niet dat hij/zij tot deze groep behoort. Ook de mensen in hun omgeving hiervan bewust maken, bevordert tevens signalering van deze soms onzichtbare groep jonge mantelzorgers.

PRESENTATIES EN BIJEENKOMSTEN

De insteek voor presentaties die Vanzelfsprekend!? verzorgt is nagenoeg gelijk aan die van een gastles, maar richt zich nog sterker op er- en herkenning van en bij jonge mantelzorgers.

Tijdens (interactieve) lezingen, talkshows, trainingen en workshops voor professionals en actieve vrijwilligers zorg/welzijn/onderwijs worden ervaringsverhalen uitgewisseld en gaat men in gesprek met JMZ-Experts.